logo
  • Virðing -
  • Jákvæðni -
  • Framsækni -
  • Umhyggja

Gjaldskrá - Reglur

Bókasafnsskírteini þarf að endurnýja árlega

SKÍRTEINI

Skírteini fyrir 6 ára -18 ára         0 kr. 

Skírteini fyrir 18-67 ára Mosfellinga og starfsmenn  Mosfellsbæjar         0 kr.

      fyrir 18-67 ára með lögheimili annars staðar         1850 kr.

    Skírteini fyrir 67 ára og eldri og öryrkja         0   kr.

Glatað skírteini         150 kr.

 

VANSKIL Á BÓKUM OG TÍMARITUM

Dagsektir vegna vanskila á bókum og tímaritum         30 kr. á dag

 

LJÓSRIT OG ÚTPRENTUN

Ljósrit, hámark 20 blöð         30 kr. á blað

Blöð til útprentunar         30 kr. á blað

Ljósrit/prentað beggja vegna á blað         60 kr. á blað

Ljósrit A3         60 kr. á blað

 

INTERNET

ALDURSTAKMARK 15 ÁRA  

Internetaðgangur í 60 mín.         ókeypis       

Símtal         30 kr.  

 

MYNDBÖND - DVD

Kvikmyndir og barnaefni á DVD/VHS         ókeypis í 4 daga

Fræðslumyndir         ókeypis í viku           

Vanskil á  ÖLLUM DVD/VHS         350 kr. á dag 

Aldurstakmark eins og tilgreint er á hylkjum

Hámark 5 myndir í senn

 

TÓNLIST

Geisladiskar eru lánaðir út í 14 daga,

hámark 5 í senn.

Vanskil         30 kr. á dag/disk

 

MARGMIÐLUNARDISKAR

Margmiðlunardiskar eru lánaðir út í 14 daga, hámark 2 í senn. Vanskil 30 kr. á dag/disk

 

Gjaldskrá þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Mosfellsbæjar 27.11 2019, gildir frá 01.01.2020

 

Gjaldtökuheimildir samkvæmt bókasafnalögum

Bókasöfnum er heimilt að innheimta gjöld fyrir þjónustu sína, svo sem útlánastarfsemi, millisafnalán, afritun, fjölföldun, ljósmyndun, sérfræðilega heimildaþjónustu, heimildaleit í gagnagrunnum og útlán á sérstökum safnkosti.

 Hvert safn setur gjaldskrá um alla gjaldtöku að fengnu samþykki bókasafnsstjórnar eða yfirstjórnar stofnunar.

Umrædd gjöld skulu ekki vera hærri en raunkostnaður viðkomandi safns vegna þjónustunnar.

Bókasöfnum er heimilt að innheimta dagsektir fyrir afnot safnefnis fram yfir skilafrest og bætur fyrir safnefni sem glatast eða skemmist í meðförum notenda.

Hvert safn setur sér reglur um innheimtu dagsekta og bóta að fengnu samþykki bókasafnsstjórnar eða yfirstjórnar stofnunar.

Skal í þeim kveðið á um að dagsektir sem lagðar eru á hvern lánþega vegna tiltekins safnefnis, eða bætur sem innheimtar eru vegna þess, megi mest nema innkaupsverði viðkomandi efnis.

Sjá nánar Lög nr. 150 28. desember 2012.

 

Skírteini

-Framvísa þarf eigin bókasafnsskírteini til að fá lánað safnefni.

-Við kaup á skírteini ber að sýna persónuskilríki.

-Skírteini gildir einnig í Borgarbókasafni og Bókasafni Seltjarnarness.

-Verð á skírteini fer eftir gjaldskrá.

-17 ára og yngri, ellilífeyrisþegar og öryrkjar fá skírteini endurgjaldslaust.

-Glatist skírteini ber að tilkynna það.

-Lánþegi/ábyrgðarmaður er á allan hátt ábyrgur fyrir þeim gögnum sem tekin eru að láni gegn skírteini hans.

-Sending áminningarbréfa í tölvupósti er aukaþjónusta sem safnið veitir. Ekki má treysta á að þau berist. Það er alltaf á ábyrgð lánþega að skila gögnum safnsins.

Skírteini

-Framvísa þarf eigin bókasafnsskírteini til að fá lánað safnefni.

-Við kaup á skírteini ber að sýna persónuskilríki.

-Skírteini gildir einnig í Borgarbókasafni og Bókasafni Seltjarnarness.

-Verð á skírteini fer eftir gjaldskrá.

-17 ára og yngri, ellilífeyrisþegar og öryrkjar fá skírteini endurgjaldslaust.

-Glatist skírteini ber að tilkynna það.

-Lánþegi/ábyrgðarmaður er á allan hátt ábyrgur fyrir þeim gögnum sem tekin eru að láni gegn skírteini hans.

Reglur um endurnýjun útlána í Bókasafni Mosfellsbæjar

Endurnýjun á vefnum leitir.is

Á leitir.is geta lánþegar sjálfir endurnýjað bóka- og tímaritaútlán sín með því að fara inn á „Mínar síður“ .  Þar er hægt að endurnýja 14 daga og 30 daga útlán tvisvar.  DVD diska og VHS myndbönd er hægt að endurnýja einu sinni.

Endurnýjun í gegnum Bókasafnið:

Hægt er að hafa samband við Bókasafn Mosfellsbæjar í síma eða koma í safnið og biðja starfsmenn að endurnýja útlán, bæði 14 daga og 30 daga, svo og skemmri útlán.

Hægt er að endurnýja tvisvar, eftir það þarf að skila gagninu og fá það aftur að láni ef engir annmarkar eru á því.

Endurnýjun gengur ekki:

Ef safngagn er pantað af öðrum lánþega er ekki hægt að endurnýja.

Ef lánþegi hefur fengið þrjár rukkanir án þess að skila gagni eða án þess að hafa haft samband við Bókasafnið, er ekki hægt að endurnýja fyrr en hann hefur skilað og gert upp.

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira